Spring over hovedmenu

Årsberetninger

Årsberetningerne omfatter fra 2006 aktiviteterne i såvel Arbejdsretten som Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og nu tillige Regionale Tjenestemandsret. De indeholder redegørelser for retternes organisation, opgørelser over modtagne, afsluttede og verserende sager samt resuméer af afsagte domme mv., i skiftende omfang omtale af aktuelle spørgsmål og orientering om deltagelse i internationalt samarbejde.