Spring over hovedmenu

Tjenestemandsretterne

Tjenestemandsretten behandler sager om fortolkning eller overtrædelse af aftaler vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår for statslige tjenestemænd m.v. eller bestemmelser, der træder i stedet for sådanne, samt kollektiv overtrædelse af bestemmelsen om, at tjenestemænd skal overholde de regler, der gælder for deres stilling.

Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret behandler tilsvarende sager for så vidt angår tjenestemænd m.v. på det kommunale og regionale område.