Spring over hovedmenu

Arbejdsretten

Arbejdsretten behandler især sager om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler og tilsvarende overenskomster med almindelige og principielle bestemmelser på det kollektiv arbejdsretlige område, om overtrædelse af andre kollektive overenskomster vedrørende løn- og arbejdsforhold, samt om lovligheden af kollektive kampskridt, herunder anvendelse af sådanne til støtte for krav om overenskomst på områder, hvor kollektiv overenskomst ikke er indgået.

Før en sag indbringes for retten, vil den normalt være behandlet i det fagretlige system ved lokal forhandling, på mæglings- og eventuelt tillige organisationsmøde og/eller fællesmøde samt undertiden ved faglig voldgiftsret.