Spring over hovedmenu

Opgaver

Tjenestemandsretterne behandler sager om

1) overtrædelse eller fortolkning af aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for henholdsvis statslige og kommunale og regionale tjenestemænd m.v. samt­ bestemmelser, som træder i stedet for sådanne aftaler

2) kollektiv overtrædelse af bestemmelsen om, at tjenestemænd samvittighedsfuldt skal overholde de regler, der gælder for deres stilling, begået af ansatte omfattet af en forhandlingsberettiget organisation.

Sager, der hører under tjenestemandsretterne, kan hverken behandles efter reglerne om individuel disciplinærforfølgning eller indbringes for de almindelige domstole. En tjenestemand kan dog anlægge sag ved de almindelige domstole, hvis den pågældende godtgør, at vedkommende organisation ikke agter at indbringe sagen for tjenestemandsretten.