Spring over hovedmenu

Privatlivspolitik

Arbejdsretten/Tjenestemandsretterne, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Retten behandler dine personoplysninger med det formål at behandle din henvendelse samt med henblik på styring og effektiv behandling af henvendelser samt til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som retten behandler om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine personoplysninger, og du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Bemærk dog, at du jf. databeskyttelseslovens § 22 stk. 4, ikke har ret til indsigt efter databeskyttelseslovgivningen for oplysninger, som indgår i en judiciel sag. Der henvises i stedet til retsplejelovens regler om aktindsigt.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for rettens behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kontakt

Hvis du vil gøre brug af ovenstående rettigheder, skal du kontakte os på Aretten@arbejdsretten.dk.
 
Arbejdsretten har udpeget en fælles databeskyttelsesrådgiver med beskæftigelsesministeriet, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller til udøvelsen af dine rettigheder. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes via mail til dpo@bm.dk eller via almindelig post til:

Beskæftigelsesministeriet
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Holmens Kanal 20
1060 København K
Tlf. (hovednr.): + 45 72 20 50 00

Klageadgang

Du har også ret til at klage over Arbejdsrettens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via. deres hjemmeside.