Spring over hovedmenu

Sammensætning

Efter tjenestemandslovens § 52 består den statslige ret af en formand og en stedfortræder for denne samt 10 andre dommere og stedfortrædere for disse, mens Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret efter § 1 i loven herom består af en formand og seks andre dommere samt stedfortrædere for disse.

Formanden og dennes stedfortræder udpeges af præsidenten for Højesteret blandt rettens dommere, mens to af de øvrige dommere og disses stedfortrædere udpeges af præsidenten for Østre Landsret blandt denne rets dommere. De pågældende er både medlemmer af Tjenestemandsretten og Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret.

Den statslige ret består i øvrigt af otte andre dommere og stedfortrædere for disse. Heraf beskikker skatteministeren umiddelbart fire dommere og disses stedfortrædere, mens de resterende fire dommere og disses stedfortrædere beskikkes af ministeren efter indstilling af de centralorganisationer, der er indgået hovedaftale med.

Den kommunale og regionale ret består udover medlemmerne af formandsskabet og landsdommerne af fire andre dommere og stedfortrædere for disse, der beskikkes af indenrigs- og boligministeren, for så vidt angår de to og disses stedfortrædere efter fælles indstilling af Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og for så vidt angår de to andre og disses stedfortrædere efter fælles indstilling fra de forhandlingsberettigede organisationer for tjenestemænd og reglementsansat personale på området.

Beskikkelsen af de ministerudnævnte dommere gælder for 5 år, mens beskikkelsen for formandskabets medlemmer og landsdommerne gælder indtil udløbet af den måned, hvor vedkommende fylder 70 år eller i øvrigt ikke længere opfylder betingelserne for at kunne udpeges.

Tjenestemandsretten

Tjenestemandsretternes formandskab
Højesteretsdommer Oliver Talevski
Højesteretsdommer Lars Hjortnæs (stedfortræder)

Landsdommere
Landsdommer Mikael Sjöberg
Landsdommer Janni Christoffersen
Landsdommer Kåre Mønsted (stedfortræder)
Landsdommer Anne Birgitte Fisker (stedfortræder)

Beskikket af finansministeren efter fælles indstilling fra tjenestemændenes centralorganisationer:

Formand Gordon Ørnskov Madsen, Lærernes Centralorganisation
Sekretariatschef Henrik Højrup, CFU (stedfortræder)
Formand Jesper Korsgaard Hansen, CO10 - Centralorganisationen af 2010
Vicesekretariatschef Tine Holst, CO10 - Centralorganisationen af 2010 (stedfortræder)
Formand Lisbeth Lintz, Akademikerne
Formand Niels Henrik Tønning, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (stedfortræder)
Forhandlingschef Jan Erik Rasmussen, Offentligt Ansattes Organisationer
Sekretariatschef Henrik Würtzenfeld, Offentligt Ansattes Organisationer (stedfortræder)

Beskikket af finansministeren
Kontorchef Carl Erik Johansen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Chefkonsulent Carsten Holm, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (stedfortræder)
Kontorchef Kirsten Stensgaard, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Chefkonsulent Camilla Lindqvist, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (stedfortræder)

Kontorchef Anders Evald Noyé, Administrations- og Servicestyrelsen
HR-chef Erling Wulff, Transportministeriet (stedfortræder)
Chefkonsulent Stine Breinholdt Sioth, Forsvarsministeriet
Centerchef Birgitte Wenck von Wenckheim, Rigspolitiet (stedfortræder)                                            


Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret:

Chefkonsulent Ettie Trier Petersen, FOA
Chefjurist Jesper David Jensen, Akademikerne (stedfortræder)
Chefkonsulent Nanna Kolze, Forhandlingsfællesskabet
Juridisk chefkonsulent Anne Hjortskov, Sundhedskartellet (stedfortræder)
Juridisk chef Pernille Christensen, KL
Kontorchef Louise Koldby Dalager, KL (stedfortræder)
Chefrådgiver Ulla Fehrenkamp, Danske Regioner
Chefkonsulent Anne Færge Bork, KL (stedfortræder)