Spring over hovedmenu

Faglige Voldgiftsretter

Faglige voldgiftsretter behandler især sager om forståelsen af kollektive overenskomster, men efter generel eller konkret aftale mellem parterne også sager, der ellers ville høre under Arbejdsretten, eller som vedrører krav, der helt eller delvis baserer sig på lovgivning, under de almindelige domstole.

En faglig voldgiftsret består normalt af en opmand, der udpeges af Arbejdsrettens formand, samt 4 andre medlemmer, hvoraf 2 udpeges af lønmodtager- og 2 af arbejdsgiverparten.